Tandenextra wil zeggen,dat men in deze praktijkopzet een combinatie van diciplines wil aan kunnen bieden.

Meestal gebeurt dat in teamverband.Maar nog mooier is het als er over minder schijven wordt gewerkt.

Bijvoorbeeld:

  • Combinaties van kleine chirurgie en orthodontie.

of

  • Orthodontie,Implantologie en Kroon-en Brugwerk.

Hoe prachtig is het ,als een en dezelfde persoon deze combinaties kan gebruiken om tot een goed behandelplan te komen.

Worden de behandelingen alsnog te specialistisch van aard,dan kunnen deze allicht door worden verwezen,maar dankzij de tandheelkundige specialismes aanwezig in deze praktijk kunnen veel behandelingen in deze praktijk zelf worden verricht.

In ieder geval komen we hier makkelijk tot een plan waar alle diciplines uit de tandheelkunde kunnen worden meegenomen.

Postacademische opleidingen in de implantologie en kleine chirurgie werden 15 jaar geleden al afgerond en continu bijgehouden.In de orthodontie werd een opleiding uit de Verenigde Staten van Amerika 8 jaargeleden afgerond en vervolgd door de Masterclass.Lachgasbehandelingen hebben we ons eigen gemaakt 11 jaar geleden middels postacademisch onderwijs aan het ACTA.Ook het bleken van tanden is dagelijkse kost.

Nog vele extraas hebben wij in onze praktijk :

Behandeling onder lachgassedatie.

Zeer geschikt voor angstige patienten of voor patienten met extreme braakreflex  .

Voor sommige mensen is een bezoek aan de tandarts niet prettig omdat zij bang zijn voor de tandarts. Heeft u dat ook, dan is het goed te weten dat u niet de enige bent.Laat dit u er niet van weerhouden om toch te komen. Stel een  tandartsbezoek niet uit. We vinden het belangrijk u op uw gemak te stellen. U doet er goed aan met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving ,lachgassedatie en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat een behandeling zo prettig mogelijk verloopt. Angst voorkomen is belangrijk. Wij adviseren om uw kinderen al vroeg [vanaf 2 jaar] mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers

Vroegtijdig onderzoek naar intraorale kanker.

Met nieuwe apparatuur zijn wij in staat om intraorale kanker op te sporen alvorens het daadwerkelijk zichtbaar is in de mond .Dit gebeurt met specifiek licht waarmee in de slijmvliezen onregelmatigheden kunnen worden opgespoord.

Facings

De laatste jaren hebben wij opnieuw  ons verdiept in het maken van facings .Deze schildjes die op de tanden geplakt worden (halve kronen) kunnen wij op 3 manieren aanbieden .

– Van vulling materiaal

-Van een porcelein in een confectievorm

-indivudueel gemaakt in een tandtechnisch laboratorium .

Aangezien de dikte nogmaar 0,3 mm bedraagt kunnen deze zonder al te veel preparatie aangebracht worden .

Frames

Voor diegene ,die veel tanden en kiezen mist en de investering te hoog is om met implantaten en kroon en brugwerk het gebit weer compleet te maken bestaan nog de losse voorzieniingen zoals een plaat prothese of een frame prothese in meerdere vormen .