Tandartsen, die implantologische opleidingen hebben gedaan en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen mogen zich na registratie implantoloog noemen. Op het ogenblik is deze registratie in de maak. Voor meer informatie www.nvoi.nl

Tandarts Ringers deed zijn eerste implantologie opleiding in 1993. Daarna volgde hij nog opleidingen voor implantologie aan vele andere instituten en met verschillende implantaat systemen.o.a. aan de universiteit van Amsterdam.

Implantologie is een volledig geintegreerd deel van de tandheelkunde in zijn praktijk.

Waarom implantaten?

In het natuurlijk gebit kunnen om allerlei redenen tanden of kiezen verloren gaan. De meest natuurlijke oplossing om dit te restaureren is een implantaat. Hierop een of meerdere kronen of brugpijlers zeker als de natuurlijke tanden min of meer onbeschadigd zijn.

Image-2.php_-300x270

Image-5.php_-281x300

Image-6.php_-300x269

Bij de tandenloze kaak-zeker waar al jaren eeneen kunstgebit wordt gedragen heeft dit gebit steeds minder houvast.U wordt beperkt in uw functioneren,zoals praten,eten en lachen met alle gevolgen vandien voor de rest van uw lichaam en uw sociale functioneren.Is het niet heerlijk ,als U door het plaatsen van twee of vier implantaten houvast voor uw prothese kunt maken.”Het klikgebit”.

Image-9.php_-253x300

Image-8.php_-300x260

Wat is een implantaat?
Kort gezegd: Een hightech kunstwortel van titanium,waarop meerdere constructies mogelijk zijn zoals een kroon.
Voor informatie: www.natuurlijk-aantrekkelijk.nlwww.implantaat.nl

Wat gebeurt er met implanteren?
Na uitgebreid onderzoek en planning worden onder plaatselijke verdoving de titanium kunstwortels in de kaak geplaatst.Deze moeten over het algemeen een periode van vier tot twaalf weken inhelen,hoewel er al situaties zijnwaar implantaten direkt kunnen worden belast.Vervolgens wordt een kroon of brugpijler of een kliksysteem voor het kunstgebit afgedrukt.Het maken gebeurt bij een tandtechnisch laboratorium of prothetist buiten de mond waarna het geheel op de implantaten wordt bevestigd.

Voor informatie:  m.peeters@caiw.nl en www.straka.nl

Waarom die drempel om eraan te beginnen?

  • Bang voor nabezwaren?
  • Bang voor de ingreep?
  • Hoge kosten?

Dat hoeft helemaal niet. Met lokale verdovingen een minimale opening is het plaatsen van implantaten zo goed als pijnloos en vergelijkbaar met vele andere ingrepen in de tandheelkunde. Na bezwaren zien we zelden, omdat de
ingreep in gezond weefsel plaatsvindt. De kosten voor een klikgebit op implantaten vallen in Nederland onder de basisverzekering met een geringe eigen bijdrage en met toestemming van de zorgverzekeraar. Uit de aanvullende verzekeringen wordt de eigen bijdrage zelfs bij sommige verzekeraars vergoed. Waardoor het zelfs gratis is. Andere constructies worden uit de aanvullende verzekeringen soms deels vergoed, maar lang niet bij alle verzekeraars.

Heeft U nog meer vragen?

info@tandenXtra.nl