Lijst van protocollen die in de praktijk op iedere computer beschikbaar zijn

Binnen tandartspraktijk Ringers worden vijf kern protocollenboeken bijgehouden:

Deel 1: Gevaarlijke stoffen.

Per gebruikte tandheelkundige product wordt hierin beschreven hoe gehandeld moet worden in geval van een calamiteit. Hierbij kunnen we denken aan bijvoorbeeld het in contact komen van een product met het oog.

Deel 2: De sterilisatie, omloop en veiligheid.

Hierbij worden de WIP- richtlijnen vertaald naar de dagelijkse praktijk. Op die manier wil tandartspraktijk Ringers de veiligheid van de medewerkers en de patiënten waarborgen.

Protocollen:

Praktijk openen

Praktijk sluiten

Patiënt sluiten en nieuwe openen (tussen de patiënten in)

Persoonlijke hygiëne

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handhygiëne en het dragen van handschoenen

Voor schoonmaken en sterili-seren van de instrumenten

Melding van infecties medewerkers

Vaccinatie hepatitis B

Voorkomen van accidenteel bloedcontact

Werkwijze en melding accidenteel bloedcontact

Tandheelkundige behandeling van geïdentificeerde risicopatiënten

Desinfectie van afdrukken en werkstukken

Digitale intra-orale röntgenopnamen

Reiniging, desinfectie en sterilisatie

Voor het dagelijks toetsen van de autoclaven op een correcte werking

Hygiëne protocol sterilisatie ruimte

Hygiëne protocol behandelkamer na iedere patiëntenbehandeling

Hygiëne protocol techniek ruimte

Hygiëne protocol OPG ruimte

Hygiëne protocol balie

Hygiëne protocol kantine

Deel 3: Stralingshygiëne

Dit stralingshygiëne protocol heeft tot doel de personeelsleden binnen het praktijk veilig te leren werken met straling producerende apparatuur.

Tandarts J.N. Ringers heeft zijn stralingsdeskundigheid certificaat behaald. Voor alle in de praktijk aanwezige röntgenapparatuur is de stralingshygiëne berekend.

In het protocol staat beschreven wie de apparatuur mag bedienen En hoe de apparatuur dient te worden bediend en welke apparatuur het betreft.

Deel 4:De balie.

Hierin worden alle personeelsprotocollen, protocollen voor de dagelijkse praktische zaken rondom de balie beschreven.

Protocol praktijk openen

Protocol praktijk sluiten

Telefoonprotocol

Ontvangst protocol

Protocol planning

Protocol patiënten dossiers

Deel 5: De tandheelkundige protocollen.

In dit protocollenboek komen de protocollen voor van de volgende tandheelkundige behandelingen:

Consultatie en diagnostiek:

Periodieke controle

Probleemgericht consult

Intake consult

Vaststellen conditie tandvlees (DPSI- score)

Microbiologisch- en/ of speekselonderzoek

Anesthesie:

Infiltratie anesthesie

Geleidingsanesthesie

Intra- ligamentaire anesthesie

Preventie mondzorg:

Preventie voorlichting en/of instructie standaard (10 minuten)

Preventie voorlichting en/ of instructie uitgebreid (20 minuten)

Consult voor evaluatie van preventie

Gebitsreiniging standaard

Gebitsreiniging uitgebreid

Supra- tandsteen verwijderen

Sub- tandsteen verwijderen

Sealen

Fluoride behandelingen (methode I of II)

Medicinale behandelingen

Vullingen:

Klasse I vullingen

Klasse II vullingen

Klasse III vullingen

Meervlaks vullingen

Klasse IV vullingen

Klasse V vullingen

Wortelstift plaatsen met opbouw

Cofferdam protocol

Kronen en bruggen:

Inlay’s

Prepareren kroon

Plaatsen wortelkanaalpin

Afdrukken

Fabriceren van tijdelijke noodkroon

Vastzetten kroon

Kroon verwijderen

Vastzetten brug

Brug verwijderen

Wasbeten

Facebow aanbrengen

Kronen op implantaten afdrukken

Kroon/ brug op implantaten plaatsen

Bränermark brug

Klikgebit op steg/ drukknop

Facings (composiet confectie/ door laboratorium gefabriceerd).

Kunstgebitten (prothetische voorzieningen):

Volledig kunstgebit boven en onderkaak

Klikgebit

Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen

Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen

Gedeeltelijk (kunsthars) gebit (plaatje) per kaak

Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak

Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten

Rebase kunstgebit

Rebase klikgebit

Reparatie kunstgebit (met of zonder afdruk)

Reparatie klikgebit (met of zonder afdruk)

Snap- on frame

Tijdelijke zachte laag in kunstgebit

Chirurgie:

Terugzetten verplaatst element door ongeval

Trekken tand of kies

Moeizaam trekken tand of kies

Aanbrengen botvervangers

Kijkoperatie

Endodontologie:

Wortelkanaalbehandeling methode I

Wortelkanaalbehandeling methode II

Parodontologie:

Diagnose per element

Prognose per element

Algemene diagnose

Pocketstatus

Parodontiumstatus

Initiële behandeling categorie A patiënt

Initiële behandeling categorie B/ C patiënt

Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling

Herbeoordeling

Nazorg standaard

Nazorg uitgebreid

Evaluatie

Paro- chirurgische behandelingen

Gingivectomie
Flapoperatie tussen 2 elementen
Flapoperatie per sextant
Tuber- of retromolaarplastiek
Aanbrengen regeneratiemateriaal per element
Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant
Operatief verwijderen regeneratiemateriaal
Tandvleescorrectie per element, zonder opklap
Tandvleescorrectie per element, met opklap
Tandvleesabces

ANUG behandeling

Nazorg ANUG

Bacteriologisch onderzoek

Voorlichting ontstaan gingivitis

Voorlichting ontstaan parodontitis

Voorlichting gevolgen van het roken

Instructie interdentalemiddelen

Instructie elektrisch tandenpoetsen

Instructie handmatig tandenpoetsen

Registratie:

Plaque-score
Bloeding-score
Recessie
Mobiliteit
Furcatie
Tandsteen

Implantologie:

Plaatsen implantaat fase I

Plaatsen implantaat fase II

Plaatsen afdekschroef voor implantaat

Plaatsen micro- implantaat (voor beugel)

Maken proefopstelling t.b.v.
implantologie

Maken boormal

Ophoging bodem bijholte per kaakhelft

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft

Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat

Oogsten eigen botweefsel

Transplantatie tandvlees of bindweefsel

Verwijderen implantaat

Verwijderen kapotte schroef en/ of
abutment

Plaatsen healing- abutment

Gnatologie:

Beetregistratie t.b.v. middelwaarde articulator

Beetregistratie t.b.v. volledig instelbare articulator

Therapeutische positiebepaling

Spieractiviteitsmeting en/ of bewegingsregistratie

Instructie spieroefeningen

Indirect planmatig inslijpen

Behandeling triggerpoint

Biofeedbacktherapie

Opbeetplaat

Snurk- en slaapstoornis behandelen

Orthodontie:

Intake

Plaatsen beugel categorie 1

Plaatsen beugel categorie 2

Plaatsen beugel categorie 3

Plaatsen beugel categorie 4

Plaatsen beugel categorie 5

Plaatsen beugel categorie 6

Plaatsen beugel categorie 7

Beugelconsult per maand categorie 1

Beugelconsult per maand categorie 2

Beugelconsult per maand categorie 3

Beugelconsult per maand categorie 4

Beugelconsult per maand categorie 5

Beugelconsult per maand categorie 6

Beugelconsult per maand categorie 7

Plaatsen intermaxillaire corretieveren

Verwijderen beugel categorie 5

Verwijderen beugel categorie 6

Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

Na controle beugel categorie 1

Na controle beugel categorie 2

Na controle beugel categorie 3

Na controle beugel categorie 4

Na controle beugel categorie 5

Na controle beugel categorie 6

Na controle beugel categorie 7

Reparatie of vervanging van beugel

Herstel of vervanging van rententie apparatuur

COR

Spalk maken

Spalken

Spalk verwijderen

Mondbeschermers

Gipsmodellen maken

Bleken:

Uitwendig bleken per kaak