Behandeling

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven.
Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidsfolders  opwww.ivorenkruis.nl  en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen(kosten boven de €150)  informeren wij u over de kosten. Het behandelplan met de bijbehorende kosten wordt schriftelijk vastgelegd.  Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Vragen

Voor vragen  over alle tandheelkundige vraagstukken info@tandenXtra.nl    en  www.allesoverhetgebit.nl

Tandheelkundige vragen worden uitstekend toegelicht in foldermateriaal van het Ivoren Kruis.www.ivorenkruis.nl

Sommige  folders zijn bij onze balie verkrijgbaar.

Bij het Ivoren Kruis kunt u folders bestellen en/of lezen over ;

-Aften

-Bleken

-De Overkapingsprothese

-De Plaat of  Frameprothese

-Droge mond

-Een beugel

-Een  gezondgebit tijdens de zwangerschap

-Een nieuw  kunstgebit

-Electrisch  poetsen

– Eten en  drinken en een gezond gebit

-Facings

-Flossdraad

-Fluoride

-Gevoelige  Tandhalsen

-Het  melkgebit

-Implantaten

-Kronen en  Bruggen

-Met uw kind  naar de tandarts

-Mondpiercings

-Mondspoelmiddelen

-Mondzorg voor mensen met een verstandelijke handicap

-Ontstoken  tandvlees

-Ragers

-Roken en mondgezondheid

-Sealen

-Slechte adem

-Slijtage van  het gebit

-Tandenpoetsen

-Tandenpoetsen  met kinderen

-Tandenstokers

-Tanderosie  hoe voorkom je dat?

-Tandletsel

-Van eigen  gebit naar kunstgebit

-Verkleurde  tanden

-Wisselen van melkgebit naar blijvend gebit

-Wortelkanaalbehandeling

Voor vragen over kaakgewrichtsklachten kunt U terecht op de volgende site :  www.nvmka.nl