Wanneer heb je een implantaat nodig?

Als je een tand of kies mist kan je een implantaat laten plaatsen. Op het implantaat wordt dan een kroon geplaatst. Mis je meerdere tanden of kiezen dan kan er ook een brug geplaatst worden of een verankering voor je gedeeltelijke kunstgebit (frame of plaatje).

Draag je een kunstgebit en is er te weinig houvast in de kaak waardoor het kunstgebit niet (meer) goed zit, dan kunnen er 2 of 4 implantaten geplaatst worden. Daarna wordt er een volledige prothese gemaakt die vastklikt op de implantaten (klikgebit).

Behandeling

Waar bot te weinig aanwezig is, kan meestal met een extra behandeling nieuw bot worden geplaatst. Dit kan kunstbot zijn of eigen bot (bijvoorbeeld uit de heup). Na 6 tot 12 maanden kunnen de implantaten gezet worden.
Tijdens de behandeling wordt onder plaatselijke verdoving het implantaat in het kaakbot gezet. In de daarop volgende 2 tot 6 maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat. Daarna kan een kroon, brug of kunstgebit gemaakt worden.
De behandeling kan in 1 of in 2 fasen gedaan worden. Bij 1 fase wordt het implantaat geplaatst en is het afdekplaatje (healing abutment) zichtbaar boven het tandvlees. Bij 2 fasen wordt het implantaat geplaatst en wordt het tandvlees er weer over heen gelegd. Als het implantaat is ingegroeid wordt het tandvlees weer weggehaald en dan wordt pas het abutment geplaatst.

Kosten

De kosten van een implantaatbehandeling zijn afhankelijk van de omvang van de behandeling. Vraag je tandarts daarom altijd naar de behandelopties en kostenbegroting. Bekijk hier een voorbeeldrekening voor een implantaat.

Mis je 1 of meerdere tanden, dan worden implantaten niet vergoed vanuit het basispakket. Vergoeding van (een deel van) de kosten komt dan uit je aanvullende tandartsverzekering. Uitzondering hierop kan zijn als de tanden nooit zijn aangelegd of als het missen van de tand in het front is. De tandarts kan dan toestemming voor vergoeding aanvragen bij je zorgverzekeraar.

Een klikgebit zit wel in het basispakket, maar de tandarts moet ook hier vooraf toestemming vragen bij je zorgverzekeraar.

Voor klikgebit geldt de volgende wettelijke eigen bijdrage:

  • Voor een klikgebit in de onderkaak is de eigen bijdrage 10% voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een klikgebit in de bovenkaak is de eigen bijdrage 8%  voor de mesostructuur (steg, drukknoppen of magneten) en het klikgebit
  • Voor een tegelijkertijd vervaardigd klikgebit in de ene kaak en kunstgebit in de andere kaak (code J50) is de eigen bijdrage 17%

Is het eigen risico in dat jaar nog niet gebruikt, dan wordt dat eerst aangesproken.

Wat kost een implantaat?

Wat kost het als je een implantaat (kunstwortel) krijgt met daarop een kroon? Hieronder zie je een voorbeeld van een rekening die je kunt krijgen na een dergelijke behandeling.

Implantaat met kroon 1 fase

Beschrijving Prestatiecode Aantal Kosten
Initieel onderzoek implantologie J01 1 € 61,27
Verlengd onderzoek implantologie J02 1 € 94,26
Kleine röntgenfoto X10 3 € 46,41
Kaakoverzichtsfoto X21 1 € 66,31
Overheadkosten implantaten J97 1 € 169,23
Plaatsen eerste implantaat per kaak J20 1 € 215,38
Kosten implantaat J33 1 € 302,70
Plaatsen opbouw tbv implantaatkroon J44 1 € 23,56
Materiaalkosten opbouw J44 1 *VERSCHILT
Kroon R24 1 € 243,13
Techniekkosten kroon R24 1 *VERSCHILT
Totaal € 1222,25 EXCL. TECHNIEK

Bij een behandeling boven de 250 euro is de tandarts verplicht je vóór de behandeling een begroting te geven met een indicatie van de kosten. Dat is bij een implantaatbehandeling altijd het geval.

Let op: de berekening hierboven is gebaseerd op een voorbeeldbehandeling waaraan je geen rechten kunt ontlenen. De rekening die je ontvangt kan afwijken, afhankelijk van de behandeling die je daadwerkelijk hebt gehad. Zijn er bijvoorbeeld complicaties geweest, dan kan de rekening hoger uitvallen.

Risico’s

De kans van slagen van een implantaatoperatie is zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Toch kan er direct na het plaatsen van een implantaat tijdelijk ongemak zijn in de vorm van napijn of zwelling. Ook komt het een enkele keer voor dat een implantaat niet vastgroeit en moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als je rookt.